OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Octagam 10%

Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum
J06BA02 Immunoglobuliny ludzkie (nieswoiste)
roztwór do infuzji 100 mg/ml
- rej. 16423

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 50 ml
ID: 56303
Lz lecznictwo zamknięte
05909990763870
1 butelka 60 ml
ID: 90543
Lz lecznictwo zamknięte
05909991107086
1 butelka 100 ml
ID: 56304
Lz lecznictwo zamknięte
05909990763887
1 butelka 200 ml
ID: 56305
Lz lecznictwo zamknięte
05909990763894
1 fiol. 20 ml
ID: 56301
Lz lecznictwo zamknięte
05909990763863
3 butelki 100 ml
ID: 90544
Lz lecznictwo zamknięte
05909991107093
3 butelki 200 ml
ID: 90545
Lz lecznictwo zamknięte
05909991107109
Wyświetliłem 7 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.