OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Modigraf

Tacrolimusum
L04AD02 (L04A?)-
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 1 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
50 sasz.
ID: 56358
Rpz recepty specjalne
05909990764532
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.