OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Gemcitabine Accord

Gemcitabinum
L01BC05 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 200 mg
- rej. 16487

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 200 mg
ID: 56477
Lz lecznictwo zamknięte
05909990765577
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.