OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Gemcitabine Accord

Gemcitabinum
L01BC05 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 1 g
- rej. 16488

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 56478
Lz lecznictwo zamknięte
05909990765584
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.