OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Hormeel SNT

Preparat homeopatyczny

krople doustne, roztwór -
- rej. 16515

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 30 ml
ID: 56497
OTC bez recepty
05909990765676
1 butelka 100 ml
ID: 56498
OTC bez recepty
05909990765683
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.