OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Nplate

Romiplostimum
B02BX04 Hemostatyki układowe różne
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 mcg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + zestaw do rozpuszczenia leku
ID: 56633
Rpz recepty specjalne
05909990767021
4 fiol. proszku + zestaw do rozpuszczenia leku
ID: 56634
Rpz recepty specjalne
05909990767038
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.