OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Choligrip

Paracetamolum + Phenylephrini hydrochloridum + Acidum ascorbicum
N02BE51 Układ nerwowy - leki przeciwbólowe - anilidy
proszek do sporządzania roztworu doustnego (750 mg + 10 mg + 60 mg)/sasz.
- rej. 16555

Opakowanie handloweWydawanie
5 sasz.
ID: 56740
OTC bez recepty
05909990768158
8 sasz.
ID: 76073
OTC bez recepty
05909990970278
10 sasz.
ID: 56741
OTC bez recepty
05909990768165
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.