OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ortofosforan sodu, Na2H32PO4, do wstrzykiwań

Produkt radiodiagnostyczny
V10XX01 (V10X?)-
roztwór do wstrzykiwań Natrii phosphatis (32^P) solutio iniectabilis 37-370 MBq/ml
- rej. 03264

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 57926
Lz lecznictwo zamknięte
05909990326419
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.