OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Enbrel

Etanerceptum
L04AB01 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 25 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 amp.-strzyk. 0,5 ml + 4 gaziki
ID: 57943
Rpz recepty specjalne
05909990618217
8 amp.-strzyk. 0,5 ml + 8 gazików
ID: 57944
Rpz recepty specjalne
05909990618224
12 amp.-strzyk. + 12 gazików
ID: 131591
Rpz recepty specjalne
24 amp.-strzyk. 0,5 ml + 24 gaziki
ID: 57945
Rpz recepty specjalne
05909990618231
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.