OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Enbrel

Etanerceptum
L04AB01 (L04A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 25 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 fiol. + 4 amp.-strzyk. + 4 igły + 4 nasadki na fiolkę + 8 gazików
ID: 57950
Rpz recepty specjalne
05909990777938
8 fiol. + 8 amp.-strzyk. + 8 igieł + 8 nasadek na fiolkę + 16 gazików
ID: 57951
Rpz recepty specjalne
05909990777945
24 fiol. + 24 amp.-strzyk. + 24 igły + 24 nasadki na fiolkę + 48 gazików
ID: 57952
Rpz recepty specjalne
05909990777952
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.