OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Enbrel

Etanerceptum
L04AB01 (L04A?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 25 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
4 fiol. + 8 gazików
ID: 16279
Rpz recepty specjalne
05909990777969
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.