OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Dr Reckeweg R1

Preparat homeopatyczny

krople doustne, roztwór -
- rej. IL-2990/LNH

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 22 ml
ID: 58230
OTC bez recepty
05909990084234
1 butelka 50 ml
ID: 30367
OTC bez recepty
05909990041039
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.