OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Astexana

Exemestanum
L02BG06 Leki hormonalne stosowane w chorobach nowotworowych - inhibitory enzymów
tabletki powlekane 25 mg
- rej. 16944

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 59150
Rp na receptę
05909990790470
90 tabl.
ID: 59151
Rp na receptę
05909990790487
100 tabl.
ID: 59152
Rp na receptę
05909990790494
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.