OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Angedil

Nicorandilum
C01DX16 Leki rozszerzające naczynia wieńcowe - różne
tabletki 20 mg
- rej. 18992

Opakowanie handloweWydawanie
20 tabl.
ID: 71703
Rp na receptę
05909990924837
30 tabl.
ID: 71704
Rp na receptę
05909990924844
60 tabl.
ID: 71705
Rp na receptę
05909990924851
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.