OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amotaks

Amoxicillinum
J01CA04 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny o szerokim spektrum działania
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml
- rej. 17011

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 60 ml
ID: 59524
Rp na receptę
05909990794379
1 butelka 100 ml
ID: 118283
Rp na receptę
05909991298258
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.