OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ruconest

Conestatum alfa
B06AC04 (B06A?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2100 j.m.
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp.
ID: 122777
Rpz recepty specjalne
1 fiol. 25 ml
ID: 57784
Rpz recepty specjalne
05909990796090
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.