OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Oxaliplatinum Accord

Oxaliplatinum
L01XA03 Leki przeciwnowotworowe - związki platyny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml
- rej. 17070

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 59402
Lz lecznictwo zamknięte
05909990796151
1 fiol. 20 ml
ID: 59432
Lz lecznictwo zamknięte
05909990796168
1 fiol. 40 ml
ID: 50557
Lz lecznictwo zamknięte
05909990827206
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.