OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Epirubicin Accord

Epirubicini hydrochloridum
L01DB03 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
roztwór do wstrzykiwań/do infuzji 2 mg/ml
- rej. 17072

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 59726
Lz lecznictwo zamknięte
05909990796373
1 fiol. 10 ml
ID: 59728
Lz lecznictwo zamknięte
05909990796380
1 fiol. 25 ml
ID: 59729
Lz lecznictwo zamknięte
05909990796397
1 fiol. 50 ml
ID: 36547
Lz lecznictwo zamknięte
05909991029869
1 fiol. 100 ml
ID: 59731
Lz lecznictwo zamknięte
05909990796403
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.1 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.