OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Oxaliplatin Kabi

Oxaliplatinum
L01XA03 Leki przeciwnowotworowe - związki platyny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 5 mg/ml
- rej. 17086

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 59929
Lz lecznictwo zamknięte
05909990798247
1 fiol. 20 ml
ID: 59930
Lz lecznictwo zamknięte
05909990798254
1 fiol. 40 ml
ID: 62774
Lz lecznictwo zamknięte
05909990827381
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.