OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Holoxan

Ifosfamidum
L01AA06 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujące - pochodne iperytu azotowego
roztwór do infuzji 40 mg/ml
- rej. 17209

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 25 ml
ID: 59969
Lz lecznictwo zamknięte
05909990798681
1 fiol. 50 ml
ID: 59970
Lz lecznictwo zamknięte
05909990798698
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.