OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amlodipine Bluefish

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 10 mg
- rej. 17139

Opakowanie handloweWydawanie
14 tabl.
ID: 60113
Rp na receptę
05909990800490
20 tabl.
ID: 60114
Rp na receptę
05909990800506
28 tabl.
ID: 60115
Rp na receptę
05909990800544
30 tabl.
ID: 60116
Rp na receptę
05909990800551
50 tabl.
ID: 60117
Rp na receptę
05909990800568
100 tabl.
ID: 60118
Rp na receptę
05909990800575
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.