OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Gaviscon o smaku mięty

Natrii alginas + Natrii hydrogenocarbonas + Calcii carbonas
A02BX13 Leki stosowane w chorobie wrzodowej - różne
zawiesina doustna (500 mg + 267 mg + 160 mg)/10 ml
- rej. 17057

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 150 ml
ID: 60608
OTC bez recepty
05909990805754
1 butelka 200 ml
ID: 60609
OTC bez recepty
05909990805761
1 butelka 300 ml
ID: 60610
OTC bez recepty
05909990805778
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.