OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Azomyr

Desloratadinum
R06AX27 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - różne
roztwór doustny 0,5 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 30 ml
ID: 60774
Rp na receptę
05909990807604
1 butelka 50 ml
ID: 60775
Rp na receptę
05909990807628
1 butelka 60 ml
ID: 60776
Rp na receptę
05909990807635
1 butelka 100 ml
ID: 60777
Rp na receptę
05909990807642
1 butelka 120 ml
ID: 60778
Rp na receptę
05909990807659
1 butelka 150 ml
ID: 60779
Rp na receptę
05909990807666
1 butelka 150 ml + strzykawka
ID: 60782
Rp na receptę
05909990807697
1 butelka 150 ml + strzykawka
ID: 130081
Rp na receptę
05901878600000
1 butelka 225 ml
ID: 60780
Rp na receptę
05909990807673
1 butelka 300 ml
ID: 60781
Rp na receptę
05909990807680
Wyświetliłem 10 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.