OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alburex 5

Albumini humani solutio
B05AA01 Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy
roztwór do infuzji 50 g/l
- rej. 17230

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 100 ml
ID: 60899
Lz lecznictwo zamknięte
05909990809035
1 fiol. 250 ml
ID: 60900
Lz lecznictwo zamknięte
05909990809042
1 fiol. 500 ml
ID: 60901
Lz lecznictwo zamknięte
05909990809059
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.