OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Alburex 20

Albumini humani solutio
B05AA01 Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy
roztwór do infuzji 200 g/l
- rej. 17231

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 50 ml
ID: 60903
Lz lecznictwo zamknięte
05909990809066
1 butelka 100 ml
ID: 60904
Lz lecznictwo zamknięte
05909990809073
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.