OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Roqurum

Rocuronii bromidum
M03AC09 Środki zwiotczające działające obwodowo - inne 4-rzędowe zasady amoniowe
roztwór do wstrzykiwań 10 mg/ml
- rej. 17270

Opakowanie handloweWydawanie
10 fiol. 2,5 ml
ID: 61185
Lz lecznictwo zamknięte
05909990812486
10 fiol. 5 ml
ID: 61186
Lz lecznictwo zamknięte
05909990812493
10 fiol. 10 ml
ID: 61187
Lz lecznictwo zamknięte
05909990812509
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.