OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adacel

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów
J07AJ52 Szczepionki przeciw krztuścowi ( kokluszowi)
zawiesina do wstrzykiwań -
- rej. 16803

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 58353
Rp na receptę
05909990781508
10 fiol.
ID: 58354
Rp na receptę
05909990781546
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.