OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Lacteol Fort 340 mg

Lactobacillus fermentum + Lactobacillus delbrueckii
A07FA Drobnoustroje przywracające prawidłową florę bakteryjną (przeciwbiegunkowe)
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 340 mg liofilizatu w tym 10 x 10^9 zabitych pałeczek Lactobacillus farmentum i Lactobacillus delbrueckii oraz 160 mg podłoża namnażajacego, zawierającego produkty fermentacji pałeczek Lactobacillus farmentum i Lactobacillus delbrueckii
- rej. 10656

Opakowanie handloweWydawanie
10 sasz.
ID: 23200
OTC bez recepty
05909991065614
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.