OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Adepend

Naltrexoni hydrochloridum
N07BB04 (N07B?)-
tabletki powlekane 50 mg
- rej. 17607

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 62235
Rp na receptę
05909990823048
14 tabl.
ID: 62236
Rp na receptę
05909990823055
28 tabl.
ID: 62237
Rp na receptę
05909990823062
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.