OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Eporatio

Epoetinum theta
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 10000 j.m./ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml z bezpieczną igłą
ID: 119752
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 62253
Rpz recepty specjalne
05909990823192
1 amp.-strzyk. 1 ml z zest. zabezp.
ID: 62254
Rpz recepty specjalne
05909990823208
4 amp.-strzyk. 1 ml z bezpieczną igłą
ID: 119753
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 62255
Rpz recepty specjalne
05909990823222
4 amp.-strzyk. 1 ml z zest. zabezp.
ID: 62256
Rpz recepty specjalne
05909990823239
6 amp.-strzyk. 1 ml z bezpieczną igłą
ID: 119754
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 62258
Rpz recepty specjalne
05909990823246
6 amp.-strzyk. 1 ml z zest. zabezp.
ID: 62259
Rpz recepty specjalne
05909990823253
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.