OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Eporatio

Epoetinum theta
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 20000 j.m./ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml z bezpieczną igłą
ID: 119755
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 62260
Rpz recepty specjalne
05909990823260
1 amp.-strzyk. 1 ml z zest. zabezp.
ID: 62261
Rpz recepty specjalne
05909990823277
4 amp.-strzyk. 1 ml z bezpieczną igłą
ID: 119756
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 62262
Rpz recepty specjalne
05909990823284
4 amp.-strzyk. 1 ml z zest. zabezp.
ID: 62264
Rpz recepty specjalne
05909990823291
6 amp.-strzyk. 1 ml z bezpieczną igłą
ID: 119757
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 62265
Rpz recepty specjalne
05909990823307
6 amp.-strzyk. 1 ml z zest. zabezp.
ID: 62266
Rpz recepty specjalne
05909990823345
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.