OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Eporatio

Epoetinum theta
B03XA01 Niedokrwistość - inne leki
roztwór do wstrzykiwań 30000 j.m./ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp.-strzyk. 1 ml z bezpieczną igłą
ID: 119758
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 62269
Rpz recepty specjalne
05909990823376
1 amp.-strzyk. 1 ml z zest. zabezp.
ID: 62270
Rpz recepty specjalne
05909990823383
4 amp.-strzyk. 1 ml z bezpieczną igłą
ID: 119759
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 62271
Rpz recepty specjalne
05909990823390
4 amp.-strzyk. 1 ml z zest. zabezp.
ID: 62272
Rpz recepty specjalne
05909990823406
6 amp.-strzyk. 1 ml z bezpieczną igłą
ID: 119760
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk. 1 ml
ID: 62273
Rpz recepty specjalne
05909990823420
6 amp.-strzyk. 1 ml z zest. zabezp.
ID: 62274
Rpz recepty specjalne
05909990823437
Wyświetliłem 9 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.