OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


L72

Preparat homeopatyczny

krople doustne, roztwór -
- rej. IL-3883/LNH

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 30 ml
ID: 31801
OTC bez recepty
05909996388312
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.