OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amoksiklav

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum
J01CR02 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - penicyliny z inhibitorem beta-laktamazy
granulat do sporządzania zawiesiny doustnej 875 mg + 125 mg
- rej. 17708

Opakowanie handloweWydawanie
10 sasz.
ID: 63671
Rp na receptę
05909990836574
12 sasz.
ID: 63672
Rp na receptę
05909990836581
14 sasz.
ID: 63673
Rp na receptę
05909990836598
20 sasz.
ID: 83254
Rp na receptę
05909991050641
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.