OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bunorfin

Buprenorphini hydrochloridum
N02AE01 Układ nerwowy - leki przeciwdrgawkowe - pochodne benzodiazepiny
tabletki podjęzykowe 8 mg
- rej. 17918

Opakowanie handloweWydawanie
7 tabl.
ID: 63708
Rpw środki odurzające
05909990837069
28 tabl.
ID: 63709
Rpw środki odurzające
05909990837076
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.