OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Paclitaxelum Accord

Paclitaxelum
L01CD01 Leki przeciwnowotworowe - pochodzenia naturalnego - taxeny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 6 mg/ml
- rej. 17905

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 63895
Lz lecznictwo zamknięte
05909990840267
1 fiol. 16,7 ml
ID: 64002
Lz lecznictwo zamknięte
05909990840274
1 fiol. 25 ml
ID: 81766
Lz lecznictwo zamknięte
05909991037086
1 fiol. 50 ml
ID: 64003
Lz lecznictwo zamknięte
05909990840281
1 fiol. 100 ml
ID: 81767
Lz lecznictwo zamknięte
05909991037093
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.