OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Akineton

Biperideni hydrochloridum
N04AA02 Układ nerwowy - lekiw przeciw chorobie Parkinsona antycholinergiczne - aminy trzeciorzędowe
tabletki 2 mg
- rej. 51/08

Opakowanie handloweWydawanie
50 tabl.
ID: 64065
Rp na receptę
05909990503834
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.