OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amlomyl

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 5 mg
- rej. 17856

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 64299
Rp na receptę
05909990842445
14 tabl.
ID: 64300
Rp na receptę
05909990842452
28 tabl. w blistrze
ID: 64301
Rp na receptę
05909990842469
28 tabl. w butelce
ID: 64308
Rp na receptę
05909990842544
30 tabl. w blistrze
ID: 64302
Rp na receptę
05909990842476
30 tabl. w butelce
ID: 64309
Rp na receptę
05909990842551
50 tabl.
ID: 64303
Rp na receptę
05909990842483
56 tabl. w blistrze
ID: 64304
Rp na receptę
05909990842490
56 tabl. w butelce
ID: 64310
Rp na receptę
05909990842568
60 tabl.
ID: 64305
Rp na receptę
05909990842506
90 tabl.
ID: 104385
Rp na receptę
05909991192792
100 tabl. w blistrze
ID: 64306
Rp na receptę
05909990842520
100 tabl. w butelce
ID: 64311
Rp na receptę
05909990842575
180 tabl. w blistrze
ID: 64307
Rp na receptę
05909990842537
180 tabl. w butelce
ID: 64312
Rp na receptę
05909990842582
500 tabl.
ID: 64313
Rp na receptę
05909990842599
Wyświetliłem 16 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.