OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Amlomyl

Amlodipinum
C08CA01 Selektywne blokery kanału wapniowego działające głównie na naczynia - pochodne dihydropirydyny
tabletki 10 mg
- rej. 17857

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 64319
Rp na receptę
05909990842667
14 tabl.
ID: 64320
Rp na receptę
05909990842674
28 tabl. w blistrze
ID: 64321
Rp na receptę
05909990842681
28 tabl. w butelce
ID: 64329
Rp na receptę
05909990842766
30 tabl. w blistrze
ID: 64322
Rp na receptę
05909990842698
30 tabl. w butelce
ID: 64330
Rp na receptę
05909990842773
50 tabl.
ID: 64323
Rp na receptę
05909990842704
56 tabl. w blistrze
ID: 64324
Rp na receptę
05909990842728
56 tabl. w butelce
ID: 64331
Rp na receptę
05909990842780
60 tabl.
ID: 64325
Rp na receptę
05909990842735
90 tabl.
ID: 104386
Rp na receptę
05909991192808
100 tabl. w blistrze
ID: 64326
Rp na receptę
05909990842742
100 tabl. w butelce
ID: 64332
Rp na receptę
05909990842797
180 tabl. w blistrze
ID: 64327
Rp na receptę
05909990842759
180 tabl. w butelce
ID: 64333
Rp na receptę
05909990842803
500 tabl.
ID: 64334
Rp na receptę
05909990842827
Wyświetliłem 16 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.