OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Bactrim

Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum
J01EE01 Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie - sulfonamidy + trimetoprim
zawiesina (200 mg + 40 mg)/5 ml
- rej. 98/06

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 64350
Rp na receptę
05909990501311
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.