OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Potactasol

Topotecanum
L01XX17 Leki przeciwnowotworowe - różne
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 1 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 64500
Rpz recepty specjalne
05909990845187
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.