OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Aspulmo

Salbutamolum
R03AC02 Leki przeciwastmatyczne wziewne - selektywni antagoniści receptorów beta2-adrenergicznych
aerozol inhalacyjny, zawiesina 100 mcg/dawkę inh.
- rej. 17690

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. 10 ml
ID: 64766
Rp na receptę
05909990848065
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.