OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Celsior

Preparat złożony

roztwór do przechowywania narządów -
- rej. 17898

Opakowanie handloweWydawanie
4 worki 1000 ml
ID: 64861
Lz lecznictwo zamknięte
05909990849024
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.