OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Doxorubicinum Accord

Doxorubicini hydrochloridum
L01DB01 Leki przeciwnowotworowe - antracykliny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 2 mg/ml
- rej. 17953

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 65086
Lz lecznictwo zamknięte
05909990851386
1 fiol. 10 ml
ID: 81314
Lz lecznictwo zamknięte
05909991030599
1 fiol. 25 ml
ID: 65087
Lz lecznictwo zamknięte
05909990851393
1 fiol. 50 ml
ID: 92035
Lz lecznictwo zamknięte
05909991141882
1 fiol. 100 ml
ID: 65088
Lz lecznictwo zamknięte
05909990851409
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.