OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ciechociński szlam leczniczy

Preparat złożony

proszek do sporządzania roztworu -
- rej. 17893

Opakowanie handloweWydawanie
1 worek 2 kg
ID: 65531
OTC bez recepty
05909990856664
1 worek 3 kg
ID: 65532
OTC bez recepty
05909990856671
1 worek 10 kg
ID: 107991
OTC bez recepty
05906263000007
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.