OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Riastap

Fibrinogenum humanum
B02BC10 Hemostatyki do stosowania miejscowego
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1 g
- rej. 18352

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 65723
Lz lecznictwo zamknięte
05909990858743
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.