OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Vamin 14 Electrolyte-Free

Preparat złożony
B05BA01 Roztwory do żywienia pozajelitowego
roztwór do infuzji -
- rej. 03005

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 500 ml
ID: 47127
Lz lecznictwo zamknięte
05909990300518
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.