OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ceftazidime Kabi

Ceftazidimum
J01DD02 (J01D?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 mg
- rej. 18085

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol.
ID: 65749
Lz lecznictwo zamknięte
05909990860487
10 fiol.
ID: 65861
Lz lecznictwo zamknięte
05909990860494
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.