OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Ceftazidime Kabi

Ceftazidimum
J01DD02 (J01D?)-
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2000 mg
- rej. 18086

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka
ID: 65864
Lz lecznictwo zamknięte
05909990860555
10 butelek
ID: 65865
Lz lecznictwo zamknięte
05909990860562
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.