OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


Acatarick Allergy

Cetirizini dihydrochloridum
R06AE07 Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie - pochodne piperazyny
tabletki powlekane 10 mg
- rej. 15770

Opakowanie handloweWydawanie
10 tabl.
ID: 39311
OTC bez recepty
05909990809943
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.